Sản phẩm

Cơm Đùi Gà Nhỏ

Giá: 25.000 VNĐ

Cơm Dương Châu

Giá: 20.000 VNĐ

Cơm Bò Xào

Giá: 30.000 VNĐ

Cơm Cánh Gà

Giá: 28.000 VNĐ

Cơm Má Đùi

Giá: 23.000 VNĐ

Cơm Chiên Dương Châu

Giá: 20.000 VNĐ

Canh Súp Bò Viên

Giá: 5.000 VNĐ
Hệ thống chi nhánh
Gọi điện SMS Chỉ Đường